Czym tak naprawdę różni się arbitraż od mediacji?

W świecie prawnym arbitraż i mediacja mają miejsce, gdy istnieje pewien rodzaj impasu, który doprowadził do tego, że obie strony zwróciły się do systemu sądowego w skardze.

Postaram się w kilku punktach pokazać podobieństwa i różnice pomiędzy tymi dwoma sposobami rozwiązywania sporu

Podobieństwa oraz różnice a

ArbitrażMediacja
Całkowicie dowolny lub nakazany przez sąd Całkowicie dobrowolna
gdy sąd przekaże sprawę do arbitrażu, oznacza to, że strony nie wracają do sądu. Arbitraż zastępuje proces. w przypadku mediacji strony mają wypracować ugodę, ale jeśli nie znajdą wspólnej płaszczyzny porozumienia, mogą wrócić do sądu.
Arbitraż może obejmować tylko jednego arbitra lub cały zespół arbitrów. Mediatorów jest zazwyczaj dwóch.
Arbitrzy niekoniecznie są przeszkolonymi prawnikami. Podczas gdy arbitraż zastępuje proces, może to prowadzić do dalszych sporów. Mediatorzy są jednak wyspecjalizowanym zawodem i mają za zadanie pośredniczyć w negocjacjach między stronami. Mediator nie jest prawnikiem.
Celem arbitrów w arbitrażu jest podjęcie decyzji. Arbitraż oficjalnie kończy się, gdy arbitrzy wydają decyzję. 
Potencjalnym ryzykiem dla stron jest to, że arbitraż podobnie jajk sąd może wydać decyzję, która zachowuje się tak jak decyzja sądu.
Celem mediatorów jest doprowadzenie do porozumienia. Ich funkcją jest technicznie wspieranie stron w medjacji.
Nie mogą oni podjąć decyzji za strony.
W przeciwieństwie do arbitrażu, jeśli strony nie będą w stanie wypracować porozumienia mogą zakończyć mediację i rozejść się lub powrócić do procesu sądowego.

Konkluzja

Jak możesz zauważyć, to główna różnica między arbitrażem a mediacją – ta jedna zastępuje sąd, a druga może być prowadzona w trakcie rozprawy sądowej doprowadzając potencjalnie do szybszego porozumienia. W procesie mediacyjnym strony mają wpływ na warunki ugody, arbitraż tego nie dopuszcza

Jeśli jesteś wnikliwym czytelnikiem to możesz zauważyć, że mediacja jest bezpieczniejszym procesem. Ponieważ porozumienie musi być wypracowane wspólnie i zaakceptowane przez obie strony a nie nakazane.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *