Bardzo często w swojej pracy słyszę pytanie : czym są mediacje? czy są skuteczne? czy to coś dla mnie?

Jako mediator automatycznie jestem zagorzałą zwolenniczką procesu mediacyjnego. Bo dlaczego, skoro mamy taką możliwość, nie ułatwiać sobie życia?

Ale może od początku……

Mediacje to sprawdzony sposób na rozwiązanie konfliktu właściwie w każdej dziedzinie życia. Osoby będące w sporze z pomocą mediatora dążą do rozwiązania problemu w satysfakcjonujący je sposób. Mediator pomaga stronom się usłyszeć, rozpoznać i wyciszyć emocje, podjąć decyzje korzystne dla każdego uczestnika konfliktu.

W atmosferze szacunku i bezpieczeństwa strony mają wpływ na to co się dzieje, rozmawiają o swoich potrzebach, uczą się kompromisu. Cały proces mediacyjny toczy się na odgórnie przyjętych zasadach:

 1. Dobrowolność – udział w mediacji jest dobrowolny, nikt nikogo nie może zmusić do takiego kroku. W każdym momencie można się wycofać.
 2. Poufność – wszystko o czym rozmawiamy jest objęte tajemnicą. Dokumenty, informacje , nagrania itp nie mogą być ujawnione osobom trzecim.
 3. Bezstronność – mediator obie strony traktuje na równych prawach, nie wyróżnia , nie faworyzuje.
 4. Neutralność – mediator jest zawsze neutralny co do przedmiotu sporu i skonfliktowanych stron. Nie wolno mu rozstrzygać, podsuwać gotowych rozwiązań.
 5. Akceptowalność – każdy kto zdecyduje się na pomoc mediatora, musi zaakceptować zasady mediacji, a zawarta ugoda musi być akceptowalna przez wszystkich. Żadna ze stron nie może skończyć mediacji w poczuciu krzywdy.

Kiedy warto poprosić o mediacje?

Ten sposób na rozwiązywanie konfliktów sprawdza się na wielu płaszczyznach.

Mediacje rodzinne – kłótnie, wrogość, brak kontaktu i umiejętności do wypracowania porozumienia między członkami rodziny.

Kiedy małżonkowie decydują się na separację albo rozwód, mediator pomaga ułożyć plan rozstania, opieki nad dziećmi, alimenty, podział majątku itp.

Często zdarza się, że w trakcie procesu rozwodowego, małżonkowie z pomocą mediatora znajdują porozumienie i wycofują się z decyzji o rozwodzie.

Mediacje szkolne – konflikty w środowisku szkolnym, niestety nasilają się i w znaczącym stopniu niekorzystnie ingerują w całą społeczność szkolną. Można poprosić o pomoc mediatora, a można też pomyśleć o warsztatach. Długofalowa współpraca nauczy mediowania nauczycieli, rodziców a uczniów przygotuje do roli mediatora w ich konfliktach.

Mediacje pracownicze – to proces pomiędzy pracownikami, pracownikiem a pracodawcą. To pole do rozwiązywania wszelkich konfliktów powstałych w miejscu pracy.

Mediacje gospodarcze – drogą mediacji mogą zostać rozwiązane między innymi:

 • spory budowlane
 • spory o zapłatę
 • spory o zakwestionowanie realizacji umowy
 • spory dotyczące praw autorskich
 • Sporządzenie ugody gwarantuje przedsiębiorstwom ocalić relacje wewnątrz firmy, dobry wizerunek oraz sprawność biznesową.

Mediacje karne:

 • Wszystkie sprawy skierowane przez Sąd do postępowania mediacyjnego, zakończone ugodą mają moc prawną ugody zawartej przed Sądem.
 • Jeśli Sąd uzna, że ugoda reguluje wszystkie kwestie związane ze sprawą, postępowanie może zostać umorzone.
 • Czas trwania procesu sądowego może być znacznie skrócony, jeżeli strony w trakcie dojdą do ugody przed mediatorem.

Korzyści płynące z mediacji:

 • Poprawa relacji, pojednanie zwaśnionych stron, przywrócenie szacunku
 • Ugoda jest zawsze wypracowana przez dwie strony, każdy ma prawo do decyzji, każdy bierze odpowiedzialność za swoje postępowanie
 • Skutkiem mediacji może być zadośćuczynienie
 • Proces mediacyjny oszczędza czas, ponieważ zazwyczaj trwa do 30 dni. Nie generuje kosztów tak jak proces sądowy.
 • Atmosfera spokoju i poczucie bezpieczeństwa sprzyja wyciszeniu emocji, redukcji stresu. Termin spotkań bardzo często dostosowany jest do potrzeb stron będących w konflikcie.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *