Istota i znaczenie mediacji:

Dobra współpraca jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wydajność każdego zespołu. Spory są nieodłącznym elementem współżycia każdej społeczności, ale większość z nas posiada naturalną zdolność do ich rozwiązywania.

Nawet ostry spór prowadzony w konstruktywny sposób może być motorem pozytywnych zmian. Niestety często emocje wywołane przy tej okazji antagonizują strony i spór przeradza się w konflikt.

Konflikt w środowisku pracy może angażować kolejne osoby, co polaryzuje personel i wywołuje negatywne skutki takie jak spadek wydajności czy zwiększoną rotacje w zespole.

Może to wpłynąć negatywnie na wizerunek firmy.

Szkolenia prowadzą certyfikowani mediatorzy z „mediacje po ludzku”; wpisani na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie; członkowie Polskiego Centrum

Mediacji.

Kim jesteśmy?

Mamy doświadczenie w prowadzaniu mediacji. Praktyka oraz wiedza poparta certyfikatami z zakresu mediacji cywilnych, gospodarczych, karnych, rodzinnych, pracowniczych, z nieletnim sprawcą czynu świadczą o wysokim poziomie naszych mediatorów reprezentujących różne branże.

Jesteśmy zgranym i zaangażowanym zespołem. Podchodzimy do każdej sprawy indywidualnie, słuchamy, doradzamy i pomagamy znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nie boimy się wyzwań i zapewniamy profesjonalne podejście do każdej sprawy.

Cel Szkolenia

Głównym celem szkolenia jest poprawa relacji interpersonalnych w zespole. Dzięki wypracowanym technikom mediacyjnym, uczestnicy zdobywają umiejętności, które pozwalają konstruktywnie rozwiązywać problemy. Zgrany i solidarny zespół niewątpliwie wpłynie na efektywność i jakość wykonywanej pracy.

Wypracowana, pozytywna atmosfera pracy, pozwoli na zwiększenie przychodu firmy!

Kluczowe punkty programu szkolenia

– spór: aspekt negatywny i pozytywny

– prowadzenie sporu – technika Win-Win

– kompromis

– komunikacja

– rola managera w sytuacji konfliktu.

Moduły szkoleń

Spotkanie z kadrą zarządzającą

Ma na celu sprecyzowanie:

– charakteru i źródeł potencjalnych konfliktów

– zakresu i skuteczności dotychczasowych szkoleń  

– sytuacji, które wymagają mediacji

– zakresu współpracy

Program szkolenia dostosowany będzie do potrzeb klienta.

Szkolenie dla kadry kierowniczej

– zarządzanie zespołem

– zarządzanie konfliktem

– zapobieganie konfliktom

– zarządzanie zmianą

– motywowanie

– delegowanie zadań i motywowanie ludzi by działali zgodnie z oczekiwaniami

– egzekwowanie realizacji zadań bez konfliktów

– przekazywanie konstruktywnego feedbacku

– stawianie granic

Szkolenie dla pracowników

Ogólne szkolenie na temat konfliktów i ich rozwiązywania.

– źródła

– skutki

– warsztaty – przykładowa mediacja

– postawa koncyliacyjna

Praca na konkretnych przypadkach

– wspólne wypracowanie zasad

– przygotowanie gruntu

– zapoznanie się z racjami stron

– radzenie sobie z emocjami

– mowa ciała

– mediacje

– konstruktywne podejście do konfliktu

Moduły

ModułyLiczba
godzin
Spotkanie dla kadry zarządzającej 2
Szkolenie dla kadry kierowniczej – podstawowe 4
Szkolenie dla kadry kierowniczej – rozszerzone o warsztaty 8
Szkolenie dla pracowników – podstawowe
(grupa do 25 osób)
4
Szkolenie dla pracowników – rozszerzone o warsztaty
(grupa do 25 osób)
8

Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami